WEBINARS

Serija vebinara „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“

Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i  Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju u Srbiji, tokom februara, marta i aprila organizuje niz vebinara kao sastavni deo međunarodne inicijative „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ .

Cilj programa je okupljanja predstavnika nadležnih ministarstava, zavoda i institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije i ukazivanje na konkretne smernice, dokumenta i instrumente koji su nam na raspolaganju u digitalnom segment formalnog obrazovanja kao odgovor na novonastalu situaciju realizacije nastave u onlajn i hibridnom režimu a koje mogu biti primenjene na regionalnom nivou. Teme koje će se obrađivati tokom programa su:

  •       Akcioni plan za razvoj digitalnog obrazovanja 2021-2027 Evropske komisije;
  •       Okvir za procenu kapaciteta osnovnih i srednjih škola za organizovanje nastave na daljinu u slučaju kada je obustavljen neposredni rad za učenicima – kao jedan od odgovora na kovid krizu;
  •       Selfi – od pilotiranja do skaliranja;
  •       Novi upitnici u Selfi instrumentu i pilotiranje Selfi instrumenta za dualno obrazovanje;
  •       Digitalna škola – evropski pilot program;
  •       Okvir za dobijanje oznake Digitalna škola;
  •       Digitalni segment Razvojnog plana ustanove – primer iz prakse;
  •       Onlajn nastava – smernice za realizaciju;
  •       Hibridna nastava – smernice za realizacija

Program je besplatan i odvijaće se na srpskom jeziku putem Teams platforme. 

Planirani datumi:

Vebinar – 18.02. 2021 (link u pripremi)

Vebinar – 04.03.2021  (link u pripremi)

Vebinar – 18.03.2021  (link u pripremi)

Vebinar – 04.04.2021  (link u pripremi)

 

Agendu programa možete pogledati ovde (u pripremi).