[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xxxl” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-12″ transform=”transform-uppercase” align=”align-left” margin=”0px 0 0 0px”]KONFERENCIJA[/minti_headline][minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xxl” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0px”]DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023[/minti_headline]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]Imate pitanje?[/minti_headline]

U nastavku možete pronaći odgovore na pitanja podeljena na deo za učesnike i deo za predavače.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]Najčešće postavljena pitanja učesnika[/minti_headline]

Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam učesnici najčešće postavljali. Ukoliko ne pronađete odgovor na pitanje koje imate, molimo vas da nas kontaktirate.

Na događaj se možete prijaviti popunjavanjem online formulara za prijavu. Uskoro objavljujemo formular.

Učešće na konferenciji „Digitalno obrazovanje 2023” je u potpunosti besplatno.

Učešće na događaju će svakom učesniku biti omogućeno i ako su zakasnili sa onlajn prijavom, tako što će detalji i linkovi koji vode na događaj biti blagovremeno objavljeni na sajtu Centra za obrazovne tehnologije ZB.

Da. Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2023“ je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i nosi ukupno 4 boda za 2 dana programa.  Molimo Vas da imate u vidu da je za izdavanje sertifikata o učešću neophodno popuniti Upitnik tokom trajanja samog događaja.

Svi prijavljeni učesnici koji popune onlajn registracioni formular će pre samog događaja od nas dobiti mejla sa instrukcijama, smernicama i potrebnim linkovima ka događaju.

Konferencija „Digitalno obrazovanje 2023“ će se održati u online formatu, 28. i 29. aprila 2022. godine.

Program konferencije će se odvijati na srpskom i engleskom jeziku zbog međunarodnog karaktera događaja.

Da, ceo program će biti snimljen i dostupan nakon događaja.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]Najčešće postavljena pitanja predavača[/minti_headline]

Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam predavači prethodnih godina najčešće postavljali. Ukoliko ne možete da pronađete odgovor na pitanje koje imate u vezi sa ovim delom programa, molimo vas vas da nas kontaktirate.

Obaveštenje o izabranim predavačima će biti poslato putem mejla svim prijavljenima do 6. aprila, 2023. godine. U slučaju da je Vaše predavanje prihvaćeno, od Centra za obrazovne tehnologije dobićete i mejl sa instrukcijama kako da pristupite probama, koje osobe vode Vaš tim, kada će se održati probe kao i tehničke savete i podršku.

Glavni kriterijumi za izbor radova su bili:

  • relevantnost teme/usklađenost sa ciljevima konferencije;
  • pedagoški aspekat predstavljenog rešenja;
  • da predloženi rad predstavlja primer dobre prakse u upotrebi IKT u obrazovanju;
  • pozitivan efekat na ishod učenja;
  • dugoročnost i održivost predloženog rešenja;
  • mogućnost širenja/razvijanja ideje;
  • da rešenje nije komercijalnog karaktera;
  • da predložena tema nije bila predstavljena na prethodnim konferencijama „Nove tehnologije u obrazovanju“ niti na konferenciji „Digitalno Obrazovanje 2020-2022“.

Svi odabrani predavači će za svoje izlaganje imati oko 20 minuta, uključujući pitanja publike i odgovore.