[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xxxl” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-12″ transform=”transform-uppercase” align=”align-left” margin=”0px 0 0 0px”]KONFERENCIJA[/minti_headline][minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xxl” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0px”]DIGITALNO OBRAZOVANJE[/minti_headline]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

KONFERENCIJA 2022.
[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]ONLINE KONFERENCIJA „DIGITALNO OBRAZOVANJE 2022“[/minti_headline]

Kažu da dobre stvari ne treba menjati i da je treća – sreća. Ponovo smo se družili ove godine na jednoj od najvećih konferencija obrazovne zajednice u regionu.

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2022“ održana je u online formatu 8. i 9. aprila 2022. godine. Nastavili smo tradiciju okupljanja sa željom da razmenimo znanja i iskustva, da saznamo primere dobre prakse, da otkrijemo načine najboljeg povezivanja obrazovanja i modernih tehnologija.

ZAŠTO JE TREBALO DA POSETITE DIGITALNO OBRAZOVANJE 2022?

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, tokom dvodnevnog programa, konferencija je omogućila:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa;
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva;
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

U jednoj rečenici – „Digitalno obrazovanje 2022“ je platforma za kreiranje zajednice koja oblikuje obrazovanje budućih generacija.

KOJI JE BIO CILJ KONFERENCIJE?

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

Konferencija je obuhvatala teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:

 • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • visokom obrazovanju;
 • inkluzivnom obrazovanju.
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]Informacije za učesnike[/minti_headline]

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel u tabeli ispod.

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]AGENDA[/minti_headline][minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-m” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]PETAK, 8.4.2022.[/minti_headline]
[wptb id="18499" not found ]
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-m” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]SUBOTA, 9.4.2022.[/minti_headline]
[wptb id="18661" not found ]
[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]KO SU BILI OVOGODIŠNJI PREDAVAČI[/minti_headline]

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu i programski partneri konferencije predstavljaju vam ovogodišnje predavače u polju primene digitalnih tehnologija u obrazovanju na međunarodnoj online konferenciji „Digitalno obrazovanje 2022”.

Treću godinu za redom „Digitalno obrazovanje” je okupilo jedne od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj čini veoma posećenim i kvalitetnim u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Posetioci su imali priliku da čuju prezentacije i govornike koji će predstaviti primere dobre prakse upotrebe IKT-a u:

• predškolskom obrazovanju
• osnovnom i srednjem obrazovanju
• visokom obrazovanju
• inkluzivnom obrazovanju

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]NAŠI PARTNERI[/minti_headline]

Još jednom se veliko zahvaljujemo našim partnerima.

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2022“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu uz podršku organizacije UNICEF,  u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Fondacijom Petlja. Naš zlatni partner je kompanija Oracle.

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]PARTNERI SA KOJIMA SMO SARAĐIVALI[/minti_headline]

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.

https://www.mpn.gov.rs/

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.

https://petlja.org/index

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.

http://www.ceo.edu.rs

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. potencijale.

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/

Oracle kompanija je svetska kompanija koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i  otključaju beskrajne mogućnosti.

https://www.oracle.com/rs/index.html

KONFERENCIJA 2021.
[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]KONFERENCIJA “DIGITALNO OBRAZOVANJE 2021.”[/minti_headline][minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2021?[/minti_headline]

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  održana je onlajn od 8. do 10. aprila, 2021. godine, putem Tims aplikacije. Konferencija je okupila preko 8500 učesnika, 60 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, brojne donosioce odluka i predstavnike nadležnih institucija iz zemlje i regiona, kao i partnerske kompanije i organizacije. Program bio izveden na srpskom i engleskom jeziku. Učešće na konferenciji je bilo besplatno a učesnici su pre same konferencije dobili uputstvo i instrukcije kako da pristupe, kome mogu da se obrate i gde da pronađu informacije o događaju. „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovan događaj i ukupno je nosio 6 bodova za tri dana programa. 

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne konferencije Digitalno obrazovanje 2021, nastojali smo da podržimo zaposlene u vaspitno- obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija. Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Želeli smo da program obuhvati aktuelne teme digitalnog obrazovanja, proceni dobrobiti primene tokom 2020 ali i da razmotrimo kako će obrazovni sistem izgledati u budućnosti i koje smo lekcije izvukli nakon ovog perioda. 

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, želeli smo da tokom trodnevnog programa, omogućimo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovarajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]CILJEVI KONFERENCIJE SU BILI:
[/minti_headline]
 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]NIVOI OBRAZOVANJA I TEME[/minti_headline]
 • Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“ obuhvatala je teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:
  • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • visokom obrazovanju;
  • inkluzivnom obrazovanju.
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]UČEŠĆE[/minti_headline]
 • Učešće na konferenciji je bilo besplatno, a predavanja su bila održana na srpskom i engleskom jeziku.
 • Konferencija je akreditovana i svaki pojedinačni dan je nosio po 2 boda, odnosno 6 poena za celokupan trodnevni program.
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]PARTNERI[/minti_headline]
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]O NAMA[/minti_headline]
 • Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu osnovala je grupa eksperata i praktičara iz oblasti obrazovanja okupljenih oko ideje unapređivanja kvaliteta obrazovanja učenika na Zapadnom Balkanu u 21. veku. Kroz bogato iskustvo i stručnost, ovaj tim je u dosadašnjem radu učestvovao u stvaranju i vođenju brojnih inovativnih domaćih i međunarodnih projekata u oblasti obrazovnih tehnologija uključujući konferencije Nove tehnologije u obrazovanju i Digitalno Obrazovanje 2021.Mi u EdTech centru, verujemo da je budućnost i kvalitet života u 21. veku direktno povezana sa kvalitetnim obrazovanjem mladih i dece kako bi razvijali svoje digitalne veštine i uticali na kvalitet svojih i života zajednica u kojima žive. Saznajte više o nama i našem timu.Ukoliko imate pitanja o konferenciji, programu ili sajamskom delu, molimo vas da nas kontaktirate.
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]Informacije za učesnike[/minti_headline]

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ organizovali smo sa ciljem da podržimo vaspitače, nastavnike, profesore, IT konsultante, preduzetnike i drugo nastavno i nenastavno osoblje da kroz međusobno povezivanje saznaju više o novim trendovima u obrazovanju, inovacijama u tehnologiji i učenju kao i praktične savete i znanja o radu i obrazovanju na daljinu ili kućnim uslovima.

Učesnici su imali priliku da čuju predavanja o upotrebi i primeni IKT u:

 • predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • visokom obrazovanju;
 • inkluzivnom obrazovanju.

Konferencija je sadržala 60 predavanja od strane 70 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, Hrvatske, panel diskusije, intervju, kao i brojne smernice od donosioca odluka. Tokom konferencije govorile su Vaše kolege koje svakodnevno rade na unapređivanju nivoa kvaliteta rada u svojim učionicama, vrtićima i školama. Predavači su učesnicima pružili uvid u načine i pristupe radu kroz primere dobre prakse, uspehe i izazove sa kojima se susreću. 

Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, pod brojem 564.  Celokupan program od tri dana nosi ukupno 6 bodova.

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]MATERIJALI[/minti_headline]
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]AGENDA[/minti_headline]

Detaljnu agednu konferencije #DigitalnoObrazovanje2021 pogledajte u nastavku.

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-m” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]1. DAN – ČETVRTAK 08.04.2021. 17:00-21:00[/minti_headline]

[wptb id="17928" not found ]

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-m” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”40px 0 0 0″]2. DAN – PETAK 09.04.2021. 17:00-21:00[/minti_headline]

[wptb id="17930" not found ]

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-m” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”40px 0 0 0″]3. DAN – SUBOTA 10.04.2021. 10:00-13:15[/minti_headline]

[wptb id="17936" not found ]

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]PREDAVAČI NA KONFERENCIJI[/minti_headline]
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]NAŠI PARTNERI[/minti_headline]

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ je organizovao Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,  Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštvaMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Fondacijom Petlja.

Snimci i materijali sa događaja, dostupni su u delu Snimci i materijali na našem sajtu a ukoliko želite da saznate više molimo Vas da nas kontaktirate.

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]ORGANIZACIJE KOJE UČESTVUJU[/minti_headline]

POKROVITELJ DOGAĐAJA

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji je podržao međunarodnu inicijativu „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ čiji sastavni deo čini konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“.

POKROVITELJ DOGAĐAJA

USAID podržava prilagođavanja i promene porodica, zajednica i država na način da mogu da napreduju i razvijaju se. Bilo sprečavanjem sledeće globalne epidemije, reagovanjem na razorni zemljotres ili pomaganjem poljoprivredniku da pristupi mogućnostima kako bi njegovo poslovanje raslo.

KOORGANIZATOR

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

KOORGANIZATOR

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.

https://www.mpn.gov.rs/

KOORGANIZATOR

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

KOORGANIZATOR

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.

https://petlja.org/index

KOORGANIZATOR

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.

http://www.ceo.edu.rs

ZLATNI PARTNER

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/

ZLATNI PARTNER

Oracle kompanije je svetska kompanije koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i  otključaju beskrajne mogućnosti.

https://www.oracle.com/rs/index.html

PARTNER

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.

SREBRNI PARTNER

Vulkan znanje deo je Vulkan izdavaštva, najveće domaće izdavačke kuće. Naš cilj je da stvorimo najsavremenije i najbolje udžbenike i postanemo lider među izdavačima udžbenika u Srbiji. Sa ponosom danas ističemo da smo za tri godine rada pripremili sve udžbenike od 1. do 8. razreda, kao i udžbenike za predškolski uzrast. Pored kvalitetnih štampanih udžbenika, pripremili smo i digitalne udžbenike Vulkan e-znanje, od 1. do 8. razreda. Vulkan e-znanje je najsavremenija platforma, nastala u saradnji sa kompanijom MOZAIK EDUCATION. Pruža jedinstvenu podršku učenicima i nastavnicima.

https://vulkanznanje.rs

SREBRNI PARTNER

Izdavačka kuća BIGZ ŠKOLSTVO već više od 10 godina proizvodi inovativne i kvalitetne udžbenike čiji su sadržaji u skladu sa savremenim obrazovnim standardima.
Urednički odbor je, u znak podrške nastavnicima i učenicima, napravio digitalne udžbenike, aplikacije koje sadrže multimedijalne dodatke – foto galerije, audio i video zapise, 3D animacije, veze, prezentacije i druge savremene alate koji stimuliše kreativnost učenika i omogućavaju nastavnicima da kreiraju prilagođenu nastavu.

https://www.bigzskolstvo.rs/

KONFERENCIJA 2020.
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]ODRŽANA KONFERENCIJA “DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020″[/minti_headline]

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja usled pandemije virusa COVID-19, konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″, održana je putem interneta, 10 i 11. aprila 2020.

Konferencija je prvog dana imala 8676 pristupa, dok je drugi dan, sva četiri programima zajedno (visoko, inkluzivno, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje)  pratilo 9809 učesnika. Konferencija je okupila oko 70 predavača iz Srbije i sveta. Partneri programa su bile kompanije Microsoft i Oracle.

Program su svečano otvorili Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja i Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan. Učesnici su, tokom prvog dana, imali priliku da slušaju i aktivno učestvuju, u realnom vremenu, putem telefona, računara ili tableta, u predavanju i panel diskusiji predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i kompanija Microsoft i Oracle. Tokom drugog dana konferencije, učesnici su imali mogućnost da izaberu virtuelnu sobu kojoj će, putem interneta, pristupiti. Takođe, bilo je moguće, pratiti određena predavanja i kretati se virtuelno od jedne do druge sobe. Konferencija je okupila domaće i predavače iz inostranstva, što je dalo temeljan uvid u celokupnu situaciju u svetu tokom pandemije.

Program konferencije je snimljen i dostupan na sajtu u delu Snimci i materijali.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020?[/minti_headline]

Ovim događajem smo želeli da podržimo zaposlene u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koji se bave obrazovanjem, da podstaknemo kreativnost i inovacije, doprinesemo podizanju kvaliteta obrazovno vaspitnog rada i osavremenjivanju procesa učenja i na što bolji način iskoristimo mogućnosti novih tehnologija u obrazovanju.

Svet tehnologija napreduje veoma brzo. Svet obrazovanja napreduje nešto sporije. Svedoci smo velikih tehnoloških, obrazovnih i društvenih promena podstaknutih četvrtom industrijskom revolucijom. Konferencija „Digitalno obrazovanje 2020“ imala je za cilj okupljanje velike zajednice obrazovnih radnika koja je pokazala da može uspešno da savlada izazove obrazovanja u digitalnom dobu.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]CILJEVI KONFERENCIJE[/minti_headline]
 • Obezbeđivanje platforme za razmenu znanja zaposlenih u obrazovanju
 • Upoznavanje sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju
 • Identifikovanje mogućih ključnih preporuka za politiku i praksu u ovoj oblasti.
 • Obezbeđivanje učešća svih aktera u obrazovanju u digitalnom dobu
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]NIVOI OBRAZOVANJA I TEME[/minti_headline]

TEME KONFERENCIJE

Teme o kojima se govorilo na konferenciji podrazumevale su upotrebu IKT u:

 • predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • osnovnom i srednjem obrazovanju
 • visokom obrazovanju
 • inkluzivnom obrazovanju
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]UČEŠĆE[/minti_headline]

Učešće na konferenciji je bilo besplatno, pristup je bio omogućen putem linka na našem sajtu za sve koji su bili zainteresovani da se priključe, program je bio održan na srpskom jeziku i mogao se pratiti putem bilo kog uređaja, telefona, tableta ili računara.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]PARTNERI[/minti_headline]

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2020“ organizovano je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaTimom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,  Privrednom komorom Srbije i Fondacijom Petlja.

Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″ je bila akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Kako je konferencija imala međunarodni karakter, oba konferencijska dana su ukupno nosila 4 boda,  a svaki dan pojedinačno po 2 boda.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]O NAMA[/minti_headline]

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu osnovan je od strane eksperata iz oblasti obrazovanja i praktičara koji su se okupili oko ideje o unapređivanja kvaliteta obrazovanja učenika na Zapadnom Balkanu u 21. veku. Ovaj tim ima veliko iskustvo u stvaranju i vođenju inovativnih projekata u sferi obrazovnih tehnologija uključujući i konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju. Na listu organizovanih stručnih događaja dodaje se i prva online konferencija tokom pandemije i uvođenja obaveznog obrazovanja na daljinu, Digitalno obrazovanje 2020.

Mi u EdTech centru, vidimo budućnost u kojoj svi mladi imaju pristup najkvalitetnijem obrazovanju i  razvijaju kompetencije koje će im pomoći da poboljšaju kvalitet svojih života i zajednice u 21. veku. Saznajte više o nama i našem timu.

Ako imate pitanja o bilo kom delu konferencije „Digitalno obrazovanje 2020″, molimo vas da nas kontaktirate.

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]MATERIJALI[/minti_headline]
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]AGENDA KONFERENCIJE[/minti_headline]

Detaljnu agednu konferencije #DigitalnoObrazovanje2020 pogledajte u nastavku.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]1. DAN[/minti_headline]
[wptb id="16861" not found ]
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]2. DAN[/minti_headline]
[wptb id="16859" not found ]
[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”15px 0 0 0″]PREDAVAČI NA KONFERENCIJI[/minti_headline]