Božidar Radunović

Božidar Radunović

Position: Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U slobodno vreme radi za neprofitnu organizaciju tatamata.org čiji je cilj da omoguci besplatne materijale za vežbanje matematike za učenike osnovnih škola u Srbiji i okruženju.

Božidar će u ovoj prezentaciji opisati softver otvorenog koda koji su razvili za vežbanje matematike u osnovnim školama (https://github.com/bradunov/shkola). Softver koji su razvili je fleksibilan. Omogućava lako dodavanje novih, dinamičkih zadataka bez menjanja softvera, i prevođenje na druge jezike. Zadatke može pisati i dodavati osoba sa osnovnim znanjem programiranja. Softver je takođe napravljen za lako i jeftino postavljanje i održavanje u cloudu. U prezentaciji će takođe opisati iskustvo u održavanju ovoga sajta koji trenutno ima oko 1,000 registrovanih korisnika u regionu.