Bradford Egelston

Bradford Egelston

Position: Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner kurikuluma i bio suosnivač Okružnog tima za analizu podataka lokalnih škola Northridge. Nakon kratkog odmaka od obrazovanja i rada na korporativnom održavanju podataka i analitici podataka, vratio se na Univerzitet u Majamiju 2018. godine kao specijalista iz matematike. U ovoj ulozi odgovoran je za pripremu učenika za matematiku na fakultetu, pružanje i koordinaciju podučavanja i podrške studentima matematike i, kao što ćete naučiti u njegovoj prezentaciji, pružanje procena iz matematike.

U svojoj prezentaciji „Stvaranje kvalitetnih testova za plasman iz matematike u kući“, objasniće kako je iskorišćena pristupačna digitalna tehnologija koja pruža neprekidne mogućnosti smeštaja studentima koji su povezani sa fakultetom tokom zatvaranja kampusa u Covid-u.