Dijana Radenović Jović

Dijana Radenović Jović

Position: Interaktivne igre – digitalni sadržaji u funkciji podrške dečjoj igri i unapređenju kvaliteta nastavnog procesa

Psiholog i psihoterapeut sa decenijskim iskustvom u radu sa djecom i roditeljima predškolskog uzrasta. Član sam tima Learning Passport Crna Gora, koji je za potrebe Ministarstva prosvjete kreirao prvu online platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju. Digitalna škola predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i cjelovitog sistema za digitalno obrazovanje. Tri godine angažovana od strane kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru kao konsultant za kreiranje digitalnih sadržaja za djecu, roditelje i nastavni kadar u oblasti predškolskog obrazovanja.