dr Gordana Đigić

dr Gordana Đigić

Position: Panel diskusija: Digitalna uključenost

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik psihologije i građanskog vaspitanja u srednjim školama, kao savetnik za razvojno planiranje u Ministarstvu prosvete i sporta. Na Filozofskom fakultetu u Nišu radi od 2010. godine, na predmetima iz oblasti psihologije obrazovanja. Autorka je knjiga Romska deca i testovi inteligencije i Upravljanje razredom – savremeni pristup psihologiji nastavnika. Takođe je autorka ili koautorka velikog broja radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima radova saopštenih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U istraživanjima se najčešće bavi pitanjima iz oblasti psihologije nastavnika, faktora akademskih postignuća učenika na različitim nivoima obrazovanja, obrazovne inkluzije. Pored nastavnih i istraživačkih aktivnosti, angažuje se kao recenzent ili član uređivačkih odbora naučnih časopisa, učestvuje u radu  naučnih ili organizacionih odbora brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova (Kongres psihologa Srbije, Dani primenjene psihologije, InPact, BCES). Učestvovala je u kreiranju, koordinaciji i realizaciji velikog broja projekata u oblasti obrazovanja i brojnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.