dr Slavko Rakić

dr Slavko Rakić

Position: Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

Dr Slavko Rakić rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu. Zaposlen je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka od 2018. godine. Tokom studija boravio je na razmenama na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti, Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu i Politehniko di Milano. 

Od 01.02.2022. obavlja funkciju sekretara katedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. Tokom osnovnih i master studija bio je stipendista Fonda za mlade talente „Dositeja” kao i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istraživač je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za nauku Republike Srbije, kao i projektima ERASMUS+ programa.