Dragana Spremić

Dragana Spremić

Position: IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike kako bi učenicima približila matematiku, gradivo učinila pristupačnim i omogućila učenicima napredovanje u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima. Od prošle godine, kao saradnik praktičar, ima priliku da svoje znanje i iskustvo podeli i sa studentima Departmana za matematiku novosadskog PMF-a koji su se opredelili za poziv prosvetnih radnika. Prezentacija IKT u prilagodjavanju gradiva matematike – u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja predstavlja način na koji nastavnik može da iskoristi neke IKT alate u radu sa svojim učenicima.