Dušica Čolaković

Dušica Čolaković

Position: Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Dušica radi kao pedagog u PU „11.april“. U dosadašnjem radu bila je posvećena stručnom usavršavanju zaposlenih sa posebnim akcentom na primenu IKT-a. Učestvovala u Erazmus+ projektima mobilnosti. Izlagač je na brojim stručnim konferencijama i jedan od trenera za primenu novih Osnova programa „Godine uzleta”. Član je Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije i Pedagoškog društva Srbije.