Duško Radaković

Duško Radaković

Position: "Hands-On" nastava - problematika pre, tokom i posle COVID19

Rođen u Ottawa, Canada, osnovno obrazovanje je stekao u USA i Jugoslaviji. Diplomirao na smeru Aerokosmotehnika, Mašinskog fakulteta u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Teleoptiku kao saradnik sve do direktora Sektora Istraživanje i razvoj. Zatim, u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale kao samostalni savetnik za IT. Karijeru nastavlja u inostranstvu, prvo u firmi Marketing Effect Studio Consultants kao projektant za web design & development, a zatim više godina u firmi Methode Elctronics Malta Ltd. kao senior product design engineer u automobilskoj industriji. Po povratku iz inostranstva karijeru nastavlja kao nastavnik u sektoru visokog obrazovanja na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd (ranije Beogradska politehnika, odnosno, Viša politehnička škola) i kao docent na Fakultetu za dizajn Union univerziteta. Tokom dugogodišnjeg rada u industriji i obrazovanju objavio je brojne stručne i naučne radove, udžbenike i knjige, prevode stručne literature, monografije i poglavlja u međunarodnim monografijama. Pored toga, autor je mnogobrojnih tehničkih inovacija i međunarodnih patenata. Učestvovao je u projektima Minisarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u Erasmus+ projektima.