Emina Beković

Emina Beković

Emina Beković je diplomirani pravnik, zaposlena u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kao savetnik i edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Završila je veliki broj kurseva i obuka koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama u okviru Saveta Evrope kao predstavnik Srbije u oblasti borbe protiv digitalnog nasilja i online seksualnog zlostavljanja dece. 

Član je mnogih međuresornih radnih grupa Vlade Republike Srbije koje se bave izradom strategija i planova za ranjive kategorija društva. Autor je edukativnog stripa za decu „Na mreži a ne u mreži“. U okviru aktivnosti Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, održala je preko 400 edukacija za učenike, roditelje i nastavnike/učitelje.