Emina Ilić

Emina Ilić

Position: Čitam i pišem uz pomoć mikrobita

Emina Ilić,rođena je 12.9.1975. u Jagodini,gde i živi. Završila je Višu školu u Kragujevcu,smer inženjer informatike 1998.godina, a na fakultetu Tehničkih nauka u Boru diplomirala je 2006.godine, smer industriski menađment. Radi u školi od 2004.god.kao nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja ,sve do pre par godina kada je informatika postala obavezni predmet i predaje sada samo informatiku.Radi i 20% norme u OŠ”Rada Miljković ” u Jagodini. Supruga i majka dečaka od 22.godine.