Goran Mašanović

Goran Mašanović

Position: Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama. Prof. Mašanović vodi grupu za Silicijumsku fotoniku u srednjoj infracrvenoj oblasti. Objavio je preko 400 naučnih radova, i trenutno je angažovan na istraživačkim projektima vrednim 20 miliona funti. Goran je takođe gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za unapređenje nastave.

Prethodna godina je bila jedna od najzahtevnijih za organizaciju nastave. Izuzetno dramatične i brze promene spoljašnjih okolnosti, te uvođenje novih tehnologija promenile su način održavanja nastave kao nikada do sada. U ovom predavanju Goran će govoriti o tome šta su naučili iz ovog jednogodišnjeg iskustva i šta bi trebalo raditi posle pandemije.