Goran Mašanović

Goran Mašanović

Position: Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama. Prof. Mašanović vodi grupu za Silicijumsku fotoniku u srednjoj infracrvenoj oblasti. Objavio je preko 400 naučnih radova, i trenutno je angažovan na istraživačkim projektima vrednim 20 miliona funti. Goran je takođe gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za unapređenje nastave.

PREDAVANJE: Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

Svedoci smo izuzetno brze promene u okolnostima održavanja nastave. Većina škola i univerziteta u Evropi i Severnoj Americi je zatvorena i nastavno osoblje se prilagođava novonastaloj situaciji i prelazi na onlajn nastavu. Situacija u UK je po tom pitanju slična mnogim drugim zemljama. Od pre tri-četiri sedmice nastava u UK je prekinuta i nastaviće se krajem aprila držanjem onlajn časova. Trenutno se vode obimni razgovori kako preći na takvu nastavu, koje alate koristiti, koje su prednosti i mane svakog od njih. Organizuju se vebinari za nastavno osoblje, pišu se dokumenti koji daju više informacija, širi se dobra praksa. Većina nastavnika u Sauthemptonu koristi Panopto (Panopto) alat za snimanje predavanja kako bi ista bila postavljena na Blackboard platformu i omogućeno studentima da ih gledaju. Neki profesori će snimati predavanja uživo, mnogi će ih snimiti ranije kod kuće i postaviti pre časova. Moj pristup će biti ovaj drugi, gde će studenti imati priliku da vide predavanje unapred, moći da unapred postave pitanja, a sam onlajn čas ću koristiti za odgovor na ta pitanja i za diskusiju sa studentima. Za tu priliku ću koristiti Microsoft Teams platformu. Kako smo onemogućeni da držimo laboratorijske vežbe, u saradnji sa našim iSolutions timom u Sauthemptonu, razvili smo virtuelnu laboratoriju za integrisanu fotoniku. Studenti mogu da vide celu eksperimentalnu postavku, da nauče njene delove, da pogledaju video materija, i da interaktivno probaju da postave čip i da ga izmere. Na kraju treba da odgovore na pitanja koja proveravaju njihovo znanje. Ocene se vide u Blackboard-u. Ideja je bila da se ova virtuelna platforma koristi u normalnim okolnostima kako bi se studenti što bolje spremili za laboratorijske vežbe, ali sada je ona još korisnija u uslovima kada vežbe ne mogu da se odvijaju i kada studenti mogu samo na ovaj način da dobiju iskustvo o merenjima.