Irena Nikaj

Irena Nikaj

Position: E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje iskustvo kao vanredni profesor, istraživač i šef istraživačke grupe na Univerzitetu Korce i drugim visokoškolskim institucijama u inostranstvu. Autor je desetina naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Svoje naučne radove izlagala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim kongresima / konferencijama. Dr Nikaj je trenutno predsednik Albanskog sociološkog udruženja (ALBSA) i Albanskog instituta za sociologiju (vvv.sociologi.al).

IKT nude fleksibilnost vremena i prostora, izlaz iz izolacije i potencijalno povećani pristup znanju i produktivnim resursima čak i na udaljenim lokacijama. Ali IKT takođe mogu doprineti diskriminaciji i ojačati postojeće nejednakosti. Uzimajući u obzir manifestacije rodne nejednakosti u pristupu, upotrebi i kontroli informaciono-komunikacionih tehnologija i kako se te nejednakosti mogu izbrisati, istovremeno pokazuje kako IKT mogu pružiti mogućnosti ženama da poboljšaju svoje prihode, steknu svest o svojim prava i poboljšaju svoje i blagostanje svojih porodica. U okviru ove studije nalaze se intervjuisani studenti Ekonomsko-obrazovnog i Filološkog fakulteta, kako bi se prikupili podaci o mestu koje zauzima upotreba tehnologije i mobilno učenje u njihovom svakodnevnom učenju i životu u pogledu pola. Podaci koji se pojavljuju u upitnicima pokazuju promene, posebno u pogledu i načinima korišćenja novih tehnologija i mreža.