Ivana Čvorović Plavšić

Ivana Čvorović Plavšić

Position: Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Nastavnik ekonomske grupe predmeta, Medicinska škola Čačak. Ekonomski fakultet Beograd; Master Inženjerski menadžment; 18 god. rada u školi; saradnja sa lokalnom samoupravom, bankama, kompanijama, NGO (Tempus, JA, ETF); KViS: objavljen rad -Izrada CV i simulacija razgovora za posao- ,, primena Europass alata u nastavi; Selfi i es dnevnik koordinator; kreator i realizator projekta -Napravi korak-“ samozapošljavanje, primena IKT alata u razvoju biznis plana.

PREDAVANJE: Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Takmičenje simulira reale situacije u preduzetništvu. Timove čine učenici različitih odeljenja i uzrasta, koriste dostupne resurse, računar i internet da dođu do informacija o tržištu, investicijama, dobavljačima, marketingu. Dobijaju mail sa zadatkom i modelom biznis plana kroz koji detaljno opisuju svoju biznis ideju, izrađuju biznis plan i prezentaciju koristeći, mailom šalju radove žiriju sastavljenom od predstavnika škole, partnerskih kompanija i samouprave. Timovi predstavljaju svoje ideje žiriju i publici, biraju se najbolji koji dobijaju robne i novčane nagrade.