Ivana Kovačević

Ivana Kovačević

Position: Obrazovni softver za učenje na daljinu

Ivana Kovačević, nastavnica srpskog jezika i književnosti iz Beograda, koja radi u OŠ “Dr Dragan Hercog”. Ivana predaje učenicima koji su na bolničkom i kućnom lečenju i ima veliko iskustvo u organizovanju učenja na daljinu. Kao jedna od najboljih edukatora Srbije, plasirala se u 50 najboljih nastavnika sveta u okviru takmičenja „Global Teacher Prize“.

PREDAVANJE: Obrazovni softver za učenje na daljinu

Radna grupa za obrazovni softver Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu bavi se unapređivanjem nastave matematike, računarstva i informatike kroz razvoj elektronskih platformi, stručno usavršavanje nastavnika, kao i kreiranje elektronskih materijala za realizaciju nastave. Radna grupa sprovodi i podržava istraživanja u vezi sa nastavom matematike, računarstva i informatike, a bavi se i ispitivanjem poboljšanja nastave primenom interaktivnih nastavnih sadržaja. Svi kreirani nastavni materijali, elektronski kursevi i softverski paketi su besplatni i javno dostupni na adresi: http://edusoft.matf.bg.ac.rs.
Obrazovne platforme „eZbirka“, „Završni ispit“ i „Prijemni ispit“ nastale su u okviru projekata Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Društva matematičara Srbije. Podršku projektima pružili su Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i GeoGebra Centar Beograd. Sve platforme se mogu koristiti na različitim vrstama modernih uređaja (personalnim računarima, tabletima, prenosivim računarima i pametnim telefonima) i pružaju mogućnost pripreme učenika osnovnih i srednjih škola za polaganje ispita. Predložene platforme mogu se koristiti za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu.