Ivana Madžarević

Ivana Madžarević

Position: Virtuelna realnost kao sistem podrške obrazovanju

Ivana Madžarević je master inženjer organizacionih nauka sa višegodišnjim iskustvom u neprofitnom sektoru u okviru kog je radila na projektima edukacije volontera, organizacije obuka, kao i strateškog planiranja. U People and People ima ulogu Operativnog direktora i zadužena je za dizajniranje i implementiranje poslovne strategije u cilju kreiranja efikasnih treninga za razvijanje veština.