Jasminka Olić Ilčešin

Jasminka Olić Ilčešin

Position: Virtuelna i proširena realnost u inkluzivnom obrazovanju

Nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj maloj seoskoj osnovnoj školi. To što sredina iz koje njeni učenici dolaze možda i nije centar zbivanja, nju ne sprečava da svojim učenicima otvara vrata  sveta kulture i obrazovanja.Izuzetnu pažnju poklanja digitalnim nastavnim sadržajima koje i sama kreira,a obučava svoje učenike ,a i kolege da to čine.Pokrenula je blog Gramatoigrolija (https://gramatoigrolija.wixsite.com/my-site) kojim omogućava usvajanje gramatike kroz igru,kao i Instagram stranicu istog imena. Podržala je učenike osmog razreda da pokrenu You Tube kanal „Od đaka osmaka“ ,na kojem prezentuju svoje radove. Ohrabruje učenike da stvaraju u digitalnom okruženju pa su tako nastale i edukativne igrice, stripovi, digitalne priče i elektronski časopis kao produkti projektne nastave .

Svoju  ljubav prema pisanoj reči prenosi na učenike i kroz Čitalački klub koji je osnovala u školi. U akciji podržanoj od strane MPNTR „Čitalački maraton“ je član Glavnog žirija i recezent romana. U projektu ZUOV-a „Digitalna učionica“ oprobala se i kao voditelj obuke i mentor  kolegama. Svoja iskustva i primere dobre prakse prezentovala je na više javnih tribina i konferencija. Autor je tri stručna rada (STEM veštine i nastava jezika i Korišćenje Escape room u nastavi jezika) i članka na blogu IMO – Veština čitanja i digitalni svet .

Promoviše digitalne udžbenike , a za vreme pandemije tu aktivnost relizuje i kroz prezentacije –vebinare. Koautor seminara “Veb alatima kroz interdisciplinarnost do STE(A)M nastave. Dobitnik je nagrade Društva učitelja Novog Sada, finalista prvog nacionalnog SONS festivala koji promoviše STEM veštine, učesnik u međunarodnom obrazovnom projekta Dan inteligencije,njeni časovi su ušli u zbornik „Čas za ugled“ dve godine za redom, nacionalni edu lider u Fondaciji “Obrazovanje za Srbiju” … Piše dramska dela i pesme za decu koja sa svojim učenicima oživljava na sceni.