Jasna Brkić

Jasna Brkić

Position: Uloga novih tehnologija u razvoju čitalačkih navika kod dece u savremenom digitalnom dobu

Jasna Brkić, 1975, viši bibliotekar za rad sa decom i mladima u Dečjem odeljenju Biblioteke grada Beograda. Osmišljava i organizuje programe, projekte i kreativne i edukativne radionice sa ciljem podsticanja čitanja kod dece i mladih. Autor je više radova objavljenih u stručnoj periodici kao i predavanja i akreditovanih seminara namenjenih vaspitačima, učiteljima i bibliotekarima javnih i školskih biblioteka na temu mogućnosti i oblika rada sa decom pri ustanovama kulture i obrazovanja (“Alatke u ruke – animacija i kreacija priča uz pomoć IKT majstor(ij)a”, “Stare priče u novom ruhu”, “Ne prezajte od prezentacije”, “Novinska pismenost i kritičko razmišljanje”). Učestvovala je i izlagala na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i u organizaciji Međunarodne satelit konferencije IFLA Sekcije za rad sa decom i mladima 2019. Deo je petog ciklusa programa “Kreativno mentorstvo”, udruženja koje afirmiše mentorstvo, osnažuje sektor kulture i pruža podršku profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja.