Jasna Ivanović

Jasna Ivanović

Position: Platforma "Umreži se"

Jasna Ivanović  je Jedna od osnivača Udruženja vaspitača Novog Sada i njen aktivan član. Jedna je od osnivača i Kluba roditelja i vaspitača Veselog vrtića, koji je osnovan 2018. godine, a koji predstavlja primer dobre prakse saradnje vrtića sa lokalnom zajednicom. Jedan je od osnivača udruženja „Udruženje Umreži se“. 

Završila je strukovne studije na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, kao i treću i četvrtu godinu na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (vaspitački smer). Učestvovala kao saradnik sa Fakultetom za sport i turizam „TIMS“ na naučnom skupu „Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta“ kao prezenter zajedničkog rada sa prof. dr Romanom Romanov i Mirjanom Radak, asistentom na istom fakultetu, sa radom „Procena nivoa dnevne fizičke aktivnosti kod dece predškolskog uzrasta“ u aprilu 2015. god.