Jasna Marković

Jasna Marković

Position: S malo sredstava i puno energije do bolje škole

Direktorka gimnazije u Lazarevcu,  profesor matematike i informatike. Preko 20 godina radim u prosveti, od toga sam prvih 10 godina bila nastavnik matematike u osnovnoj školi, a poslednjih godina sam zaposlena u Gimnaziji u Lazarevcu, najpre kao nastavnik, a sada kao direktor ove ustanove. Prošla sam kroz ceo douniverzitetski ciklus, bila puno puta nagrađena za svoj rad najviše zbog inovativnog pristupa nastavi, koji sam uglavnom kombinovala sa upotrebom IKT-a u nastavi. Neka od meni najdradzih priznanja su: Lice matematike (Centar za promociju nauke me je izabrao kao jednu od 10 najboljih nastavnika matematike 2016.g), Global Math Ambassador (2016.g), Scientix ambasador (od 2018.g). Bila sam među predavačima na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju (2016.g), nekoliko puta na Ddržavnom seminaru DMS-a, učesnik Međunarodne konferencije u Atini (2014.g), Tempus projekta Vizuelizacija matematike, učesnik završne konferencije Open Discovery Space u Briselu. Bila sam predavač i uččesnik brojnih manifestacija u Srbiji (Maj mesec matematike, NIMAT, Most matematike, etwinning konferencije, …). Od svega najveći uspeh su rezultati mojih učenika kako na takmičenjima, tako i na prijemnim ispitima za fakultete. Poslednje 2 godine se kao direktor gimnazije trudim da osavremenim nastavu u svojoj školi, uvedem moderna učila i metode, te obogatim vannastavne aktivnosti učenika u školi i van nje.

PREDAVANJE: S malo sredstava i puno energije do bolje škole

Uverena da svaka škola može i mora da ima bar osnovne preduslove za uvođenje IKT-a u nastavu, pre dve godine sam kao direktor škole krenula u borbu za iznalaženje sredstava, donatora kako bi modernizovala uslove i način rada svojih kolega. Nije bilo lako, ali moguće je od jedne vrlo uštogljene, tradicionalne gimnazije stići do pristojno moderno opremljene škole u koju nastavnici i đaci rado dolaze i tokom raspusta! Prevazići otpor nekih kolega prema promenama, motivisati zaposlene da rade drugačije, kreativnije, uz pomoć IKT-a, a bez mogućnosti da to nekako i finansijski nagradite, može se jedino ličnim primerom i stvaranjem uslova da se takva kvalitetna, savremena nastava realizuje.