Jelena Gajić

Jelena Gajić

Position: IKT u funkciji jezičkih igara

Jelena je učiteljica, saradnik u primeni pripremnog predškolskog programa u privatnoj PU, u kojoj stvara podsticajne ambijente za učenje primenom digitalnih tehnologija kroz teme/projekte zasnovane na STEM konceptu učenja. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka, nosilac priznanja ,,Čas za ugled” i finalista prvog Nacionalnog STEAM festivala. Autor je stručnih radova na temu inkluzivnog obrazovanja i rada sa darovitom decom. Oprobala se i kao predavač na Međunarodnoj konferenciji ,,Digitalno obrazovanje 2021”.