Jelena Lukić Nikolić

Jelena Lukić Nikolić

Position: Ključna znanja i veštine u digitalnom dobu

Посебно се залаже за примену ИКТ-а у настави и развоју међупредметних компетенција.