Jelena Savić, UNICEF

Jelena Savić, UNICEF

Position: Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru. Jelena je diplomirani andragog, a svoje master studije završila je na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti na departmanu za filozofiju baveći se intersekcionalnim oblicima diskriminacije.

Projekat „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“  je nastao kao odgovor na tekuću KOVID – 19 epidemijsku krizu i realizuje se u saradnji Ministarstva prosvete, UNICEF-a i uz podršku EU. Dizajniran je tako da podrži najugroženije učenike u ostvarivanju pristupa obrazovanju u uslovima pandemije, jačajući otpornost sistema obrazovanja i u slučaju svake druge vrste ometanja školskog rada. Kroz projekat biće podržani napori državnih institucija za uspostavljanje održivog sistema on-line učenja, biće kreirane Biblioteke digitalnih tehnologija u školama, repozitorijumi digitalnih resursa, jačanje se kompetencije nastavnika i pedagoških asistenata, uspostaviti klubovi učenja u najugroženijim školama i pružiti psihosocijalna podrška učenicima u riziku.