Jelena Šujica Stanojević

Jelena Šujica Stanojević

Position: Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Jelena je psiholog stručni saradnik u PU „11. april“ iz Novog Beograda. Nakon diplomiranja na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, prva radna iskustva stekla je u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici i Centru za socijalni rad. Član je Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije. Kroz saradnju sa kolegama iz ustanove uključena je u razvijanje modela stručnog usavršavanja uz primenu IKT – a. U svom radu posebno je zainteresovana za stvaranje podsticajne sredine za učenje uz uvažanje principa pozitivne discipline.