Jelena Trišić Stajić

Jelena Trišić Stajić

Position: Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Jelena je zaposlena kao pedagog u PU „11. april”. Radi na poslovima pomoćnika direktora za vaspitno-obrazovni rad. Učestvovala je u Erazmus + projektima mobilnosti. Autor i koautor nekoliko akreditovanih programa stručnog usavršavanja.