Jovan Marić

Jovan Marić

Position: Petljini kursevi na Mudl platformi

Jovan je z avršio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo je tima Fondacije Petlja od septembra 2019. Kao deo developerskog tima, kroz brojne Petljine projekte učestvuje u razvoju platofrmi i alata koji pomažu u kreiranju i obogaćivanju eLearning sadržaja, a zatim i njihovom deljenju. Aktivno doprinosi projektima otvorenog tipa koji se bave eLearningom.