Katarina Milanović

Katarina Milanović

Position: Microsoft resursi za visoko školstvo

Microsoft menadžer za razvoj biznisa u obrazovanju za Srbiju, sa 25 godina iskustva u primeni IT-ja u obrazovanju i obrazovanja o IT-ju u školi, kompanijama i državnoj upravi.

Visokoškolskim ustanovama Republike Srbije su besplatno dostupni, pod određenim uslovima, neki programi za infrastrukturu institucije, široki dijapazon programa i usluga za nastavu, kursevi o Microsoft tehnologijama za studente i zaposlene i neki programi Microsoft sertifikacija.

Prezentacija ovih besplatnih resursa za visokoškolske institucije ima za cilj da ih predstavi i odgovori na neka od najčešćih pitanja nastavno-naučnog kadra i IT službi visokoškolskih institucija.