Katarina Veljković

Katarina Veljković

Position: Edukativne igre – Eskejp soba

Katarina je nastavnik računarske grupe predmeta u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, izabrana je u Top 50 nastavnika sveta za 2019. godinu. Koordinator i član radne grupe za izradu standarda postignuća za opšteobrazovne predmete za osnovnu i srednju školu. Takođe, je član radne grupe za izradu predloga programa nastave i učenja za računarske predmete za sve razrede za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Koautor je priručnika „Priručnik za pedagošku primenu sistema za upravljanje učenjem Mudl pri realizaciji onlajn i hibridne nastave“ i koautor šest akreditovanih udžbenika iz oblasti informatike i računarstva.