Lidija Trifunović

Lidija Trifunović

Position: Mobilna aplikacija za učenje matematikе

Profesor matematike u osnovnoj školi “Car Konstantin” u Nišu. Doktorant na Elektronskom fakultetu u Nišu. U  svom radu bavila se projektovanjem sistema i istraživanjem tehnologija za učenje, kao i akomodacijom tehnologija u okruženju elektronskog učenja. Fokus njenog istraživanja je na učenike sa teškoćama u savladavanju matematike, posebno sa diskalkulijom.

Ova prezentacija identifikuje različite probleme učesnika sa diskalkulijom. Predstavlja jedno od mogućih rešenja – mobilnu aplikaciju za pomoć u učenju matematike, koja je koncipirana kao mobilna ozbiljna igra.