LJiljana Krkić

LJiljana Krkić

Position: Programi Oracle Akademije kao podrška nastavnom osoblju

Zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za Oracle Univerzitet, profesionalnu trening organizaciju i liniju biznisa za edukaciju partnera i korisnika Oracle proizvoda i za Oracle Akademiju, vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za podršku školstvu.Oracle Akademija nastavnom kadru iz obrazovnih institucija širom sveta nudi računarske alate koji su im potrebni kako bi mogli da angažuju, inspirišu i pripreme svoje đake i studente da budu sutrašnji lideri i inovatori i pomognu im da ostvare svoje snove.

GLAVNO PREDAVANJE: Programi Oracle Akademije kao podrška nastavnom osoblju

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Oracle Akademija unapređuje računarske nauke na globalnom nivou kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.