Maja Vukadinović

Maja Vukadinović

Position: Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture o fenomenu medijske slave. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je i doktorirala, a magistrirala je medijske studije na univerzitetu New School u Njujorku.

Digitalne tehnologije su promenile načine na koje se stvara, ali i podučava umetnost. Ispituju se mogućnosti primene različitih alata novih tehnologija u univerzitetskoj nastavi vizuelnih i dramskih umetnosti.