Maja Vukadinović

Maja Vukadinović

Position: Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Kao samostalni konsultant, drži treninge iz oblasti medijskog nastupa i veština komunikacije, kao i edukacije iz medijske pismenosti i srodnih tema. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture (Clio, 2013) o fenomenu medijske slave. Trinaest godina se profesionalno bavila novinarstvom u štampi, pisala za brojne novine i časopise, a najduže za Kulturnu rubriku dnevnog lista Politika. Diplomirala je Filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao stipendista Američke asocijacije univerzitetskih žena (AAUW), magistrirala je medijske studije na univerzitetu New School u Njujorku. Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti iz oblasti studija medija.

PREDAVANJE: Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Digitalne tehnologije mogu u velikoj meri da unaprede nastavu na umetničkim fakultetima. Na Fakultetu savremenih umetnosti, u okviru Katedre za multimedijalnu produkciju, predlažem pokretanje podkasta koji bi realizovali studenti treće i četvrte godine i koji bi se bavio aktuelnim temama iz kulture i medija. Studenti bi sami pisali, bili zaduženi za produkciju, snimanje i montažu sadržaja. Podkast bi bio namenjen mladima. Uz mentorsku podršku i kroz praktičan rad na podkastu, studenti bi razvijali kreativnost, organizacione i poslovne veštine koje će im biti neophodne u karijeri.