Majls Beri

Majls Beri

Position: Nastavni plan Ujedinjenog Kraljevstva- iskustva od 2015 (predavanje na engleskom

Majls je glavni predavač i koordinator predmeta za računarstvo na Univerzitetu Roehampton. Njegovi glavni fokusi istraživanja su usvajanje i dostignuća u računarskim kvalifikacijama. Ostala profesionalna interesovanja uključuju pedagogiju računarskog obrazovanja, upotrebu softvera i principa otvorenog koda u školama, nezavisno učenje i mrežne zajednice u profesionalnom učenju.

Tokom predavanja Majls će predstaviti pristup planiranju kurikuluma nauke o podacima za škole koji se bavi osnovama (verovatnoća i statistika), aplikacijama (rad sa malim i velikim podacima koristeći slobodno dostupne alate) i implikacijama (širi, lični i društveni uticaj nauka o podacima).