Marianne Undheim

Marianne Undheim

Position: Pedagoške strategije nastavnika tokom procesa stvaranja digitalne priče

Marianne je docent na departmanu za rano detinjstvo na Univerzitetu Stravager u Norveškoj (pedagogija i digitalna tehnologija). U svom doktorskom radu Marianne je istraživala kreativnu upotrebu digitalnih tehnologija među nastavnicima i decom u ustanovama za obrazovanje i negu u ranom detinjstvu . Pre nego što je započela doktorat, Marianne je radila kao vaspitač u usstanovi za obrazovanje u ranom detinjstvu.

U ovoj prezentaciji Marianne će predstaviti nalaze studije koja istražuje pedagoške strategije dveju nastavnika prilikom kreiranja digitalnih priča zajedno sa grupama dece (4-5 godina) u institucijama za obrazovanje i negu u ranom detinjstvu. Izveštaji pokazuju da tokom procesa stvaranja nastavnici koriste nekoliko pedagoških strategija kao što su poziv na dijalog, objašnjavanje praktičnog i upućivanje na rezultate. Studija ističe pedagoške perspektive kada se digitalna tehnologija koristi zajedno sa malom decom u predškolskoj ustanovi.