Marija Vujković Stanešić

Marija Vujković Stanešić

Position: Roditelji kao saradnici u projektima i primeni IKT

Radi u predškolskoj ustanovi “Naša radost” nešto manje od 5 godina. Završila je Visoku strukovnu školu za obrazovanje vaspitača u Subotici. Aktivan je član etwinning platforme i učesnik Erazmus projekata. U svom radu sa decom primenjuje nove tehnologije i kontinuirano se profesionalno usavršavam.

Tokom prezentacije učesnici konferencije imaće priliku videti kako se odvija saradnja roditelja na video konferencijama koje smo imali tokom realizacije etwinning projekata, saradnja u radu dece sa web 2.0 alatima, podrška roditelja tokom prezentacije na onlajn godišnjoj iEARN konferenciji. Marija će sa svojom koleginicom prezentovati rad za vreme izolacije zbog pandemije, način komunikacije sa roditeljima i saradnju koju su ostvarili kako u IKT , tako i u nekim drugim aktivnostima koje su bile sastavni deo projekta “Water is life”.