Marijana Bugarski

Marijana Bugarski

Position: Uspešnom saradnjom pomeramo granice inkluzivnog društva

Marijana je profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva sa stručnom osposobljenošću za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Zaposlena je u ŠOSO „Vuk Karadžić” u Somboru 26 godina. Autor je i organizator radionica „Čarobni svet nauke“. Aktivna je u radu sa učenicima na lokalnim, međunarodnim i internacionalnim projektima, realizator, koordinator i moderator oko 50 video-konferencija od 2018. do sada, O ovom svom radu je kao predavač izlagala na Petoj naučnoj stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Vaspitavati kulturom“, Digitalnom orazovanju 2021.god Kroz nastavni proces i vannastavne aktivnosti podstiče učenike i motiviše ih da razvijaju svoje afinitete kako bi podigli nivo znanja i veština za celoživotno učenje. Prilagođava učenicima nastavne sadržaje putem individualno obrazovnog plana. Dobitnik je nagrada „Đorđe Panić” za posebne poslove u razvoju i prosperitetu specijalnog školstva u opštini Sombor 2019.god. i Zahvalnice ICOM Srbije 2021.god.