Marijana Jovanović Čabrić

Marijana Jovanović Čabrić

Position: Šta se dešava kada asistivna tehnologija nije dostupna u radu

Marijana je zaposlena u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invalidetom. Magistar je defektolških nauka i Savetnik spoljni saradnik MPNTR. Ima preko dvadeset godina neposrednog iskustva u radu sa decom i učenicima. Ističe da je u svom radu učila učenike, ali i bila učenik dece, roditelja i kolega. Uvek je spremna na nove profesionalne izazove. Svaki novi iskorak je pobeda za njene đake i nju samu.