Marina Sparić

Marina Sparić

Position: Dobre aplikacije za obrazovanje GA-TE

Radi u OŠ “Anton Skala” od 2013. godine, prvo kao pripravnik, a potom kao nastavnik predmetne i razredne nastave. Autor i koautor nekoliko naučnih radova predstavljenih na različitim naučnim skupovima i konferencijama. Završila je obuku Аutism training for inclusion IPA+, osnovni i ekspertski nivo. Od 2019/20. jedan je od autora i realizatora seminara odobrenog od strane ZUOV-a (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja). Učestvovala je u mnogim projektima. Jedan od njih je HORIZON 2020 kao anotator, KA101 Erasmus + “I Care”, KA229 “SENdata” – Digitalni pristupi u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju“ kao koordinator. Od 2016. godine stalni član Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Od 2020/21.god  član mobilnog tima koji pruža podršku deci sa autizom i drugim smetnjama u inkluzivnim školama, njihovim roditeljima i nastavnicima. Od 2021.godine angažovana kao spoljni saradnik ZVKOV-a (Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Od 2018. u okviru akreditovanog seminara vrši obuku u oblasti učenja učenika iz spektra autizma i sa intelektualnim smetnjama, kao i o značaju primene prilagođenih materijala i aplikacija u radu.