Marjan Milanov

Marjan Milanov

Position: Upotreba 360 kamere za kreiranje virtuelnih tura

Marjan je profesor engleskog jezika. Posebno polje interesovanja mu je obrazovna digitalna tehnologija. Pobornik je upotrebe mobilnih telefona kao nastavnog sredstva, kao i primene AR/VR u obrazovanju. Autor je više akreditovanih obuka. Bio je predavač na nacionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama. Dobitnik je više nagrada, među njima nagrade za Najboljeg edukatora Srbije 2020.