Martin Kalamković

Martin Kalamković

Position: Mogućnosti primene virtuelne realnosti u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju

Martin je student završne godine doktorskih studija na pedagoškom fakultetu u Somboru. Ambasador je međunarodne organizacije prosvetnih radnika Etwinning kao i međunarodne organizacije nastavnika prirodnih nauka Scientix. Učesnik i kordinator više Erazmus projekta. Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i publikacijama.  Od 1997. zaposlen u ŠOSO „Milan Petrović”.