Mia Čarakovac

Mia Čarakovac

Position: Organizacija roditeljske podrške deci tokom učenja

Mia je masterirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Radi u specijalnoj školi. Edukovana za primenu različitih tretmanskih pristupa – Montesori, reedukacija psihomotorike, muzikoterapija, NTC. Tokom višegodišnjeg iskustva, obuhvatila sve oblike primene defektološkog rada – obrazovni, naučni, tretmanski, dijagnostički, projektni. Autor sam i koautor više naučnih i stručnih radova.