Milan Petrović

Milan Petrović

Position: BAŠ Čas - igra za inovativne edukatore

Ključne reči koje definišu njegov rad su individualizacija i inovacija. Veruje da fokus nastavnika ne treba da bude (samo) na tome da pruži znanje, već na tome da u učeniku razvije potrebu za stalnim učenjem i usavršavanjem, samosvest i empatiju. Zalaže se za inovacije u obrazovanju.

Autor je mobilne igre Vučilo – Dolina magičnih reči, besplatnog edukativnog softvera za učenje i uvežbavanje pravopisa srpskog jezika. Programski je direktor Unbox haba inovativnih edukacija i vođa programa Youth Innovation Center koji se bavi karijernim vođenjem i mentorstvom srednjoškolaca. Koautor je Priručnika za projektnu nastavu i nastavu na daljinu kao i video podkasta Znanje da ne baguje za podršku inovativnim nastavnicima.  Osnivač je nevladine organizacije Nauči me koja ima misiju da kreira moderne edukacije koje stvaraju inovativne i odgovorne pojedince digitalnog društva.  Alumnista je Fulbrajtovog programa razmene inovativnih nastavnika koji se bave medijskom pismenošću i upotrebom digitalnih alata u nastavi. Sertifikovan je kao mentor i trener medijske pismenosti u programima DW akademije i IREX-a.

BAŠ Čas je igra za nastavnike i prilika za susret sa izazovnim situacijama iz učionice i zajedničko rešavanje kroz igru. Prilika da se družite, upoznate i povežete s kolegama, razvijate međupredmetne komtepencije i uvežbavate korelacije među predmetima.