Milena Marić

Milena Marić

Position: #OstaniKodKuće i uči programiranje

Milena Marić, programski koordinator Fondacije Petlja. Milena ima višegodišnje iskustvo u nastavi računarstva i matematike, učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti metodike matematike i računarstva, autor je Petljinih video lekcija za VI, VII i VIII razred osnovne škole, knjige "Python za osnovce"koautor nekoliko seminara za obuku nastavnika informatike i matematike akreditovanih od starne ZUOV – a.

PREDAVANJE: #OstaniKodKuće i uči programiranje

U okviru prezentacije biće predstavljen rad Fondacije Petlja, ali i Učionica, posebna stranica na portalu Petlja.org koja je nastala kao odgovor na novonastalu situaciju učenja od kuće. Petljin tim je kreirao kurseve koji prate postojeći plan nastave i učenja za predmet Informatika i računarstvo, odnosno Računarstvo i informatika od 5. razreda osnovne do 2. razreda gimnazije, uključujući i prva dva razreda specijalizovanih IT odeljenja. Učesnici će biti upoznati sa karakteristikama platforme koje su razvijene, kao i sa planovima
za dalji rad na ovom online okruženju.