Milica Cvetinović

Milica Cvetinović

Position: Reljefni crteži – pogledaj me dodirom

Milica Cvetinović je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer računarstvo i informatika, 2012. godine. U školi za učenike oštećenog vida od 2015. godine podučava matematiku i informatiku decu u osnovnoj i srednjoj školi. Od početka svog rada sa slepim i slabovidim učenicima, adaptira nastavni materijal. Učestvovala je u izradi nekoliko zbirki reljefnih crteža iz matematike. Adaptirala je udžbenike za matematiku, izdavačke kuće Gerundijum, na Brajevo pismo. Kroz akreditovane seminare, realizator je obuka za nastavnike u redovnim školama, o metodama i pristupima za rad sa slepim i slabovidim učenicima. Stava je da je matematika najvažnija prirodna nauka i da je dobra adaptacija udžbenika i slika neophodna za kvalitetnu nastavu i rad sa učenicima oštećenog vida.