Milica Đorđević

Milica Đorđević

Position: Od pevanja cveću do spota na RTS-u - IKT u muzičkoj školi

Milica je diplomirani etnouzikolog (FMU, Beograd), a radi kao profesor Srpskog tradicionalnog pevanja, MŠ ,,Mokranjac“ u Beogradu. Pedagoški savetnik Ministarstva prosvete, saradnik ZUOVa na izradi Plana i programa za muzičke škole, član u stručnim timovima škole (stručno usavršavanje zaposlenih, međupredmetne kompetencije, menadžment i promocija škole idr.).

Kako zajedno pevati i svirati u izolaciji? Koje aplikacije koristiti za snimanje muzike? Kako održati javni nastup? Zajedno sa učenicima smo krenuli da istražujemo različite IKT alate kako bi mogli da zajedno muziciramo i u tome smo uspeli!