Miloš Bajčetić

Miloš Bajčetić

Position: Flipnuti nastavnik u izokrenutoj učionici

Lekar. Učitelj. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu za mentalno zdravlje. Nakon toga započeo akademsku karijeru na Institutu za histologiju i embriologiju “Aleksandar Đ. Kostić” Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kojem se još uvek nalazi. Magistrirao neuronauke na Centru za multidisciplinarne studije, i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1999. kada je kreirao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima i praksom onlajn učenja/nastave, odnosno primenom obrazovne tehnologije u medicnskoj edukaciji. Pre 18 godina (22.12.2004) pokrenuo Reticulum – danas zvanični portala za onlajn nastavu Medicinskog fakultetau Beogradu.

Kreator i jedan od moderatora onlajn kursa histologije i embriologije. Školske 2015/16 , na Medicinskom fakultetu pokrenuo predmete iz medicinske edukcaije – “Uvod u medicinsku edukaciju” i “eUčenje u medicinskoj edukaciji”. Autor programa za trening univerzitetskih nastavnika i saradnika o teorijskim i praktičnim principima onlajn nastave, koji je do sada prošlo više od 1000 nastavnika i saradnika svih univerziteta u Srbiji. Takođe, jedan od koautora programa “Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija” za nastavnike biomedicinskih fakulteta u Srbiji, razvijenog u okviru Erazmus+ projekta ReFEEHS (program je prvi put realizovan 2017/2018).

Od 2013. nastavnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima “Osnove eUčenja” i “Metodika nastave biomedicinskih predmeta”. Takođe, nastavnik na predmetu “Metodika nastave” na Medicinskom fakultetu.

Sertifikovani eLearning Tutor i instrukcioni dizajner (eLearning Akademija – 2006/2007). eLearning konsultant WUS Austria i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Član međunardnih udruženja AMEE (Association for Medical Education in Europe), Innovative Teachers i EDEN (European Distance and eLerning Network) kao i eLearning Task Force Serbia. Član Obrazovnog foruma. Predsednik UO Moodle Mreže Srbije i Asocijacije za medicinsku edukaciju u Srbiji.