Mirjana Mihailović

Mirjana Mihailović

Position: Nastavni materijali za slepe i učenike sa disleksijom

Mirjana Mihailović (1968), nastavnik harmonike, koordinator u Udruženju „Inkluzivna mreža“ (inkluzivna-mreza.org). Zalaže se za obrazovanje dostupno svima. Na Brajevo pismo je konvertovala više stotina udžbenika. Autor je više projekata i seminara iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, kreirala je open source biblioteku „Brajev oblak“ i softver LexPad namenjenog učenicima sa disleksijom.

Nastavnici gotovo da nemaju znanja kako da pristupe radu sa slepim ili učenikom sa disleksijom. Upoznaćemo Vas sa setom praktičnih uputstava i upoznati se sa korisnim programima i aplikacijama pomoću kojih možete da prilagodite nastavne materijale.